2009 NTD Chinese Int’l Piano Competition Winners

Category Name
Gold Award Xiaofeng Wu (U.S.A.)
Silver Award Shuhao Hsu (Taiwan)
Bronze Award
Haicong Ni (U.S.A.)
Ping-an Lin (Taiwan)
Outstanding Performance Award
Chen-Yun Liu (U.S.A.)
Peggy Sung (Hong Kong)
Yung-Jen Chen (U.S.A.)